Școlarizare internațională pentru acvacultură

International Schooling for Aquaculture

Această şcoală International Schooling for Aquaculture- Program (ISFA) a fost iniţiată în 2005, deoarece noi am observat că proprietarii şi angajaţii lor au nevoie de asistenţă atât în exploatarea unui sistem circulant cât şi la reproducerea pe tot parcursul anului şi în creşterea intensivă a peştelui.
Firma Fischgut Primus oferă deja din anul 1995 pentru cei interesaţi şi pentru lucrători piscicoli cursuri de formare profesională individuale sau în grupe, cu accent pe creşterea peştelui şi exploatarea instalaţiei.
Noi am început să ţinem cursuri speciale intensive pentru managerul şi / sau a angajaţilor responsabili pentru acvaculturile construite de către Fischgut Primus Anlagenbau. Pentru a asigura orientarea practică, cursurile de formare se organizează în sectoarele moderne de reproducere şi îngrăşare a peştilor de la Fischgut Primus şi Zierfisch Primus.

Datorită interesului mare, toate aceste cursuri de formare sunt deschise de la începutul anului 2008 separat pentru fiecare disciplină. Vă oferim, de asemenea sprijin la analiza problemelor şi respectiv soluţionarea şi înlăturarea lor, spre exemplu în probleme de exploatare, pierderi repetate de peşti, sau chiar şi probleme de dezvoltare la diferite specii de peşti în diferite tipuri de sisteme.

Pregătirea are loc în cursuri intensive, care durează aproximativ 2-3 săptămâni. Cursantul primeşte uns antrenament intensiv potrivit dânsului, în sectoare deplin funcţionale. Cursurile de formare pot dura până la 10 ore pe zi.

Pregătirea începe cu operarea normală a unui sistem de recirculaţie modern, cu scopul de a experimenta pe cont propriu sarcinile zilnice ale unui muncitor calificat în domeniul tehnologiei sistemelor de ciculaţie. În special în tehnologia de recirculaţie, determinarea şi profilaxia bolilor s-au evidenţiat ca fiind domenii foarte importante si de aceea vom începe în paralel cu pregătirea acestor materii.

În crescătorii, o mare importanţă se acordă fireşte domeniului de determinare a sexului şi a maturităţii sexuale la unele specii de peşti, spre exemplu la sturioni.

După determinarea sexului, reproducerea este un alt element important al programului nostru în asigurarea producţiei de peşte pe tot parcursul anului, independent de condiţiile meteorologice. Mai ales la speciile de peşte care se înmulţesc greu, o pregătire temeinică este garanţia unei functionări în condiţii optime a acvaculturii. Tehnicile de reproducere mai ales la sturioni confruntă numeroşi biologi şi specialişti în piscicultură cu enorme provocări. În cazul reproducerii, fără o pregătire corespunzătoare nu ar putea exista o reproducere care să funcţioneze optim în cadrul acvaculturilor individuale.

Instruirile speciale cu privire la tratamentul tumorilor (îndeosebi la Koi), marcajul peştilor sau de depozitarea materialului seminal pentru perioade îndelungatevor fi efectuate în funcţie de dorinţele dumneavoastră şi în funcţie de importanţa prevăzută de ISFA.

Cu toate acestea la Fischgut Primus se mijlocesc nu numai cunoştinţe de reproducere şi creştere a fiecărei specii în parte, ci şi cunoştinţe de prelucrare a peştelui. Sacrificarea, asezonarea (afumarea), sau chiar pregătirea specialităţilor proprii în restaurantul pescăresc Primus poate constitui la cerere o parte a programului dvs. Se pot oferi, de asemenea, informaţii privind recoltarea şi prelucrarea caviarului şi ambalarea sub formă de conserve.

Cursantul primeşte la cerere un certificat de participare pentru fiecare domeniu de activitate, ce l-a parcurs aici. Dl Lothar Primus deţine el însuşi numeroase diplome pentru acvacultură, ultima dintre ele acordată de Banat Sturio (Asociaţia crescătorilor de sturioni din Romania) pentru consultanţa şi construcţia unei crescătorii de sturioni.

În cazul unei cereri speciale, instructajul poate avea loc direct în acvacultura în care participanul la programul ISFA lucrează deja sau va lucra, în special în vedera problemelor legate de sistem această abordare s-a dovedit competentă